O društvu

Stran v delu…

Slovensko društvo za potresno inženirstvo je strokovno društvo. Je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki deluje na področju potresnega inženirstva.
Ustanovljeno je bilo leta 1983,…